M i r r o s
V e r r a s s e n d    o n t w i k k e l e n

Achtergrondinformatie met betrekking tot Krachtdieren


hippo

Luisteren naar dieren in de wereld buiten ons en in ons
lioness

Dieren hebben ons veel te zeggen. We kunnen "in gesprek gaan" met de dieren die we in onze visualisaties tegenkomen, soms letterlijk. We kunnen ook leren van de dieren die we in de natuur zien. Hierbij is het leren door ervaringen die we opdoen als we in de natuur zijn belangrijk, alsook het informatie vergaren uit boeken en door bijvoorbeeld dvd's te bekijken.


baboon

Totemdieren zijn dieren die een bijzondere betekenis voor ons hebben. Dat kan zijn als er een belangrijke beslissing moet worden genomen: het dier kan dan richting geven of gids zijn. Het kan ook zijn dat het een leraar is, een genezer of een beschermer. Of een persoonlijk krachtdier, met al de kenmerken in zich. Dieren kunnen een eenmalig bezoek brengen en zo hun boodschap geven of langer bij ons zijn, misschien zelfs een hele levensfase of ons hele leven.
eliphant

Bij het zoeken naar Dieren met betekenis zijn de volgende punten van belang:

1. De ontmoeting

Soms is een ontmoeting bijzonder, bijvoorbeeld als een dier zich anders dan anders gedraagt. Dan kun je je afvragen of er een boodschap gegeven wordt. Als het gaat om een totemdier zie je het betreffende dier vaak meerdere keren in korte tijd.

superb starling

2. De diersoort

Elke diersoort heeft een bepaalde betekenis. Hierbij is kennis van de biologische diersoort belangrijk, en ook bijvoorbeeld informatie over de diersoort in mythes en verhalen van verschillende volkeren.
Tijdens de workshop krijg je hier meer informatie over.


squirell

3. Bepalen van de betekenis

Hierbij gaat het erom om jezelf vragen te stellen waaruit je kan afleiden wat de betekenis van het dier zou kunnen zijn voor jouw situatie of jouw leven.


zebra

4. Ervaren van de werking van het dier

Door te visualiseren dat we bij het dier zijn, dat we door het dier's ogen gaan zien en door vervolgens te transformeren in het dier, kunnen we ervaren welke tactieken het dier heeft om met een bepaalde kwestie om te gaan.


ostrich


Visualiseren: het persoonlijke totempaalproces

dead

De basis van visualiseren is het waarderen van verbeelding. Verbeelding is lang gewaardeerd door artiesten, creatieve denkers en inheemse volken in verschillende landen, als een belangrijke manier om de wereld te begrijpen en ermee in verbinding te staan. Voor veel mensen nam de waarde van de verbeelding af: zij geloofden alleen in wat zij ervoeren door hun vijf zintuigen en door objectief en analytisch redeneren. Tegenwoordig is er gelukkig weer interesse in deze oude manier van transformatie.


woundedlioness

Het persoonlijke totempaalproces is een unieke samensmelting van:

- de theorie van "Actieve verbeelding" door Carl Jung

- de oosterse oriëntatie die het menselijk wezen ziet als een systeem van in samenhang werkende energieën of chakra's

- het inheems Amerikaans gebruik van spreken met en leren van dieren

18yes

In dit proces wordt een persoon door het gebruik van diepe verbeelding geleid naar een ontmoeting met een dier in elk chakra. De toestand van de chakra wordt gereflecteerd door het specifieke dier en zijn omstandigheden. Als bijvoorbeeld het dier gevangen of gewond is, kan dat betekenen dat de energie niet zo vrij of gezond is als deze zou moeten zijn. In een dier kan ook de kracht of stabiliteit van de chakra duidelijk zijn.

bizon

Als meerdere visualisaties gedaan worden, kunnen alle chakradieren bereikt worden. Ze kunnen dan in een raadsvergadering gebracht waarin ze naar elkaar's groei en gezondheid toewerken. In deze vergadering worden onderwerpen opgepakt waarmee de persoon niet adequaat is omgegaan, waarbij hij nu gesteund en zelfs gecoacht wordt om dit alsnog te doen. Als deze hier goed mee omgaat, groeien de dieren. En als zij groeien en meer ondersteunend worden naar elkaar, voelt de mens zich meer en meer in harmonie in zijn leven. De innerlijke steun van de chakradieren wordt dan diep gewaardeerd en gevoeld als verrijkend.

wildebeasts

Het werk is diep helend en transformerend omdat de dieren precies weten hoe ze ons moeten leiden door de opeenvolging van ervaringen die ons terugleiden naar onze originele heelheid.

Klik hier voor informatie over de data, tijd en kosten.18

Meer informatie:


Internet:
www.deepimagery.net

Boeken:
The Personal Totem Pole - Eligio Stephen Gallegos
The wild unknown animal spirit - Kim Krans
Animal Wisdom - Jessica Palmer
Luisteren naar dieren (boek en werkboek) - Ted Andrews
Totemdiertarot - Ted Andrews
Medicijnkaarten - Jamie Sams & David Carson
Als de Dieren spreken konden - Christiane Beerlandt
Krachtdieren - Jeanne Ruland
Schaduwdieren - Dawn Baumann Brunke


impala

Alle foto's op deze pagina zijn genomen tijdens onze reis naar Kenia en Tanzania in 2018. Dank jullie wel, dieren, dat jullie zo mooi poseerden voor de foto's! Dat doet me denken aan de opmerking van mijn dochter, lang, lang geleden, toen ik zei dat ik foto's ging maken van de dieren in de dierentuin. Ze reageerde met: "Lachen die dan wel?" ...

© www.mijn-eigen-website.nl