M i r r o s
V e r r a s s e n d    o n t w i k k e l e n

Achtergrondinformatie met betrekking tot SoulCollage®logo-SC

Het proces wat ik hieronder beschrijf, is bedacht door Seena Frost. Het woord 'ziel' in SoulCollage®, gebruikte zij om alle delen van de menselijke psyche te omschrijven. Op andere plaatsen wordt het woord soms gebruikt voor hoger zelf, ware zelf of goddelijke vonk. In SoulCollage® wordt dan gesproken over de Zielsessentie.

Seena Frost is in 2016 van ons heengegaan. Ze liet een enorm krachtige erfenis na, die wij mogen gebruiken.

Nadat ik workshops had bezocht en thuis kaarten had gemaakt gaf ik in februari 2008 mijn allereerste workshop SoulCollage®. Ik noemde hem toen Collage van de Ziel, omdat SoulCollage® een handelsmerk is, en alleen gebruikt mag worden door mensen die de training hebben gevolgd. In 2010 volgde ik de officiële training om facilitator te worden. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 200 mensen getraind en geregistreerd, en wereldwijd meer dan 3000.scdag
Het Proces

sccards

Het eerste deel van het proces bestaat uit het uitscheuren of -knippen van plaatjes. Dit gebeurt intu�tief. We gebruiken de rechterhersenhelft. Vervolgens gaan we ordenen en plakken. Hierbij zetten we ook de linkerhersenhelft aan het werk. Het laatste deel van het proces bestaat uit het laten spreken van de kaarten. Zonder dit unieke deel is er geen sprake van SoulCollage®. Juist door de kaart te laten spreken, komt die wijsheid naar ons toe, die we door het duiden van de kaart niet hadden kunnen ontdekken.

SoulCollage® kaarten worden niet gekopieerd, verkocht,verhandeld of geruild. SoulCollage® kaarten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik.


Card 687

Card 684

Card 003

Card 002Van één kaart naar een hele set kaarten


Zoals ik op de vorige pagina vertelde, maak je in een workshop één kaart, die een deel van je Zelf representeert. Je kunt per workshop ook meerdere kaarten maken, en thuis of in een volgende workshop kun je verder gaan. Dit hoeft natuurlijk niet, want uit ervaring weet ik dat mensen al heel enthousiast en verrast zijn door het proces voor één kaart te doorlopen.

Elke kaart symboliseert een deel, stem, stemming of energie. Alle delen van onszelf hebben positieve en schaduwkanten. Elke energie in ons kan uit balans raken. De schaduw kan een 'teveel van het goede', een overdrijving, zijn. 'Degene die de waarheid vertelt' kan positief zijn, maar heeft ook een schaduw: bijvoorbeeld degene die tegen iedereen altijd de waarheid vertelt, zonder tactvol en integer te zijn. De schaduw kan ook een 'te weinig' zijn. Het deel is niet doorleefd, en zoekt een uitweg om gezien te worden. Door de schaduw in het licht te zetten, kunnen we de balans hervinden, en de energie ten positieve aanwenden.

Klik hier voor een voorbeeld van een stem met een schaduw.

ikmetkaarten

Het gaat erom dat elk deel erkend en gewaardeerd wordt, en dat de samenwerking tussen de delen goed is. Geen kaart verbeeldt jou geheel.

Nadat je enkele kaarten geheel intu�tief hebt gemaakt, kun je gaan werken met opdrachten. Uiteindelijk kun je ervoor kiezen een hele set kaarten te maken, vergelijkbaar met een set Engelenkaarten of tarotkaarten. De kaarten van SoulCollage® zijn echter door jou zelf gemaakt en daardoor bijzonder waardevol.Een set kaarten van SoulCollage® bevat 3 transpersoonlijke kaarten en 4 setjes met meerdere kaarten.
Card 88

De transpersoonlijke kaarten.

Dit zijn:

1. De bronkaart, die het Al symboliseert: de Eenheid achter de dimensie.

2. De kaart van de essentie van de ziel: dit is de kracht van de bron in jou. Je kunt dit ook zien als de Goddelijke vonk. De kaart hiernaast verbeeldt dit voor mij.

3. De getuige: dit is degene die observeert zonder te oordelen.

1. De set van het comité - de psychologische dimensie

Deze symboliseert de verschillende delen van je persoonlijkheid. Je kun het zien als je innerlijke familie.

Card 664

Voorbeelden van kaarten uit deze set zijn:

De regelneef, de perfectionist, de zorgende, de leraar, de computer nerd, de harde werker, de zigeuner, de vrouw, de lijstjesmaker, de manager, de betweter, de verantwoordelijke, de dromer, de artiest.

De criticus, de rechter, de boze, het gekwetste kind, de jaloerse, de rebel, de control freak, het bange kind, de vechter, de chagrijn, de beschaamde.

Het vrolijke kind, het nieuwsgierige kind, de sexy vrouw, de loyale vriend, de dichter, de redder, de goeroe, de danser, de minnaar, de beste kok.

Card 53


Binnen deze set worden ook diverse gevoelens verbeeld. Bijvoorbeeld de angst of het verdriet, de boosheid, woede of het plezier. De kaart hiernaast laat het verdriet om het verlies van een belangrijke persoon in mijn leven zien. Door een dergelijke kaart te maken, en te laten spreken, kan ik beter met dit verlies omgaan. Voor alle emoties zijn kaarten te maken, en zij kunnen je helpen je te uiten, waar woorden soms niet toereikend zijn.

2. De set van de gemeenschap - de sociale dimensie

Het gaat om mensen, dieren, groepen etc. die invloed op je hebben (gehad), in positieve en negatieve zin. Dit deel van je set kaarten is even belangrijk als de vorige. Het gaat om de speciale energie van echte personen of dieren: liefde, wijsheid, uitdaging, eisen bijvoorbeeld. De kaart bevat in ieder geval een foto van de persoon (levend of dood). De achtergrond is passend: iets dat bij die mens of dat dier hoort. Je kunt jezelf vragen stellen, waardoor je kan komen tot een lijst met belangrijke mensen / groepen / dieren.

Bijvoorbeeld:

Card 685

- noem 15 belangrijke personen, levend of dood

- van de groten der aarden: wie zou je vragen stellen over je leven?

- wie zou je bellen midden in de nacht?

- met wie wil je spelen?

- met wie wil je feest vieren?

- wie daagt je uit, irriteert je en helpt je daardoor groeien?

- zijn er dieren van wie de energie belangrijk voor je is?
Leeuwin

3. De set van de metgezellen - de energetische dimensie

Hierbij gaat het om dieren die zijn verbonden met de 7 belangrijkste chakra's: de chakra-geallieerden. De chakradieren kunnen veranderen, afhankelijk van hoe het er voor staat met de energie van de chakra. Daarnaast kunnen in deze set andere dieren aanwezig zijn, die invloed hebben (gehad) op jouw leven. We noemen die ook wel: krachtdieren.


Klik hier voor achtergrondinformatie met betrekking tot de krachtdieren.

Card 50

4. De set van de raadgevers - de spirituele dimensie

In de raad zitten archetypes die in jouw leven helpen en die jouw stuk in het grote geheel passen. Archetypes zijn metaforen in het collectieve bewustzijn.

Bijvoorbeeld:

De moeder, de heks, de koning, de heler, de organisator, de gek, de zelfsaboteur, de vechter, de wijze.
Klik hier voor informatie over de data, tijd en kosten.


Card 686

Card 679


Meer informatie:


Internet:
www.soulcollage.nl
www.soulcollage.com

Boeken:
van Seena B. Frost:
SoulCollage®
SoulCollage®evolving
SoulCollage® (Nederlands)

van Nancy Weiss en Jane Raphael:
MeCards4kids™ - Zelfiekaarten maak je zo!
© www.mijn-eigen-website.nl