M i r r o s
V e r r a s s e n d    o n t w i k k e l e n

Over Mirros


Mirros is een samenvoeging van de eerste letters van mijn voor- en achternaam: Mirjam Rosier.
Gebruik makend van een zoekmachine op het internet kwam direct de vraag 'bedoelt u mirror?'. Ik bedoelde mirros, maar mirror is ook een mooi woord: spiegel. Spiegelen, teruggeven wat je zelf laat zien, ook onbewust, komt in al mijn activiteiten terug.

card667

Welke beelden hebben we gebruikt in de workshop SoulCollage®, en wat geven deze ons terug?

Welke dieren zien we in de workshop Dieren met betekenis, en wat hebben deze ons te zeggen? Waar staan ze volgens ons voor en wat kunnen we van het dier leren?

Welke kleuren en vormen gebruiken we bij de creatieve werkstukken in de coachingssessies en in de workshop schenken en ontvangen? Wat betekent dat voor ons?

Wat ervaren we tijdens een meditatieve wandeling en wat zegt dat over ons?


Verrassend


Mirros lijkt ook op miros, wat in het Latijn en Esperanto te maken heeft met verrassen, verrast zijn. Ook dit woord sprak me aan, want doordat we in de workshop, de coaching en vooral tijdens het meditatief wandelen zo weinig woorden gebruiken, krijgen onze ervaringen ook iets verrassends. We hechten wat minder waarde aan al het verbale wat uit ons brein komt, en zo worden we verrast door wat we zien, horen, voelen en misschien zelfs ruiken en proeven!

In miros ontbreekt echter een r en als verpleegkundige denk ik dan meteen aan de 3 R's: rust, reinheid en regelmaat. Waarbij ik voor mijn activiteiten voorkeur heb voor de rust: ervaar alles in rust, laat alles rustig bezinken, en kijk met innerlijke rust naar dat wat je toekomt.


Ontwikkelen


Mijn activiteiten zijn voor mensen die zich willen verdiepen in zichzelf en zich willen ontwikkelen. Dus de wikkel eraf halen, kijken wat er onder zit, en dat er helemaal laten zijn. Ik, mens in al mijn facetten, wil mezelf er laten zijn, en daarvoor is het belangrijk dat ik mezelf ken. En ik zou het fijn vinden als ook jij jezelf kunt ont-wikkelen en helemaal kennen, zodat wij, mensen, het leven volop kunnen be-leven. In mijn beleving kunnen mensen zich blijven ontwikkelen.

Bij al mijn activiteiten geldt: ik doe waar ik plezier in heb en waar mijn passie ligt. Zo kan ik anderen inspireren.


Logo


logo Mirros

Het logo is de gestyleerde afbeelding van de kop van een leeuwin. Deze verwijst naar mijn verbondendheid met het dier. Totemdier, krachtdier, dier van mijn hart, alter ego, vorig leven .. geef het een naam. Het logo is gecreëerd door mijn dochter. Ze maakte dit door twee kleuren hout te figuurzagen en de verschillende delen op elkaar te plakken.Kleuren


Ik houd van heldere kleuren. Oranje is mijn lievelingskleur. Het is de kleur van het tweede chakra en staat voor creativiteit, plezier, emoties en seksualiteit. Indigo is de kleur van het zesde chakra en staat voor licht, kleur, verbeeldingskracht, inzicht en bewustzijn. Samen vormen zij de middelste stroming van de drie stromingen om het hartchakra. Alles op deze website wordt gedragen door de kleur licht geel, wat voor mij zachtheid uitdrukt.© www.mijn-eigen-website.nl