M i r r o s
V e r r a s s e n d    o n t w i k k e l e n

Zakelijke gegevens


Mirros staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59690208.Card 109

Geldzaken


Ik werk al vele jaren met enthousiasme als verpleegkundige in de jeugdgezondheidszorg. Ik heb hierdoor een vast inkomen. Voor mijn activiteiten kan ik daardoor relatief weinig vragen.

Mijn doelstelling is dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen met mijn activiteiten: geld hoeft geen bezwaar te zijn. Ik heb hierom ook een lagere prijs voor mensen in de bijstand. Natuurlijk heb ik wel kosten, en vind ik het ook prima om iets te verdienen.

Card 260Algemene voorwaarden


Bij aanmelding voor een activiteit (workshop of coaching), vraag ik je vriendelijk het geld uiterlijk 7 dagen van te voren over te maken op rekeningnummer NL84 ASNB 0707241103, t.n.v. Mirjam Rosier te Poortugaal.

Als je betaald hebt en je zegt af binnen zeven dagen voor de activiteit, kun je zonder extra betaling dezelfde activiteit op een ander moment volgen. Ook kun je iemand in jouw plaats laten deelnemen. Een andere optie is dat Mirros je de helft van het bedrag terugstort. Dit aanbod geldt voor maximaal 7 maanden. Als je je in de laatste 24 uur voor de activiteit afmeldt, geldt dit aanbod niet.

Ik heb het recht de activiteit niet door te laten gaan, indien twee dagen voor aanvang van de activiteit het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste aantal deelnemers van de activiteit.

Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de activiteit, als deze niet door mij zijn toegebracht. U kunt hiervoor uw eigen WA-verzekering gebruiken.

Als je een klacht hebt, verzoek ik je dit zo spoedig mogelijk bij mij te melden. Samen kijken wij wat hieraan gedaan kan worden, in alle redelijkheid.Privacy


Ik zal nooit informatie of contactgegevens van of over cliënten of deelnemers aan anderen verstrekken.
Wat in de bijeenkomst is gezegd blijft binnenskamers.

Ik verstuur alleen een nieuwsbrief, aan mensen die zich hebben aangemeld hiervoor. Afmelden kan natuurlijk ook: dan verstuurt Mirros geen nieuwsbrief meer.

Card 307

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)


Net als in het dagelijks leven wil ik bij de activiteiten van Mirros verantwoord bezig zijn. Ik wil rekening houden met de wereld waarin ik leef. Ik kies daarom voor:

- Hergebruik van materialen
bijvoorbeeld door bij SoulCollage® gebruikt karton te gebruiken en gerecycled papier te gebruiken voor mijn visitekaartjes.

- Zoveel mogelijk Fair trade en biologische producten
bijvoorbeeld biologische en Fair trade thee en andere versnaperingen.

- Toegankelijkheid voor mensen met weinig inkomen
door de prijzen van mijn activiteiten aan te passen bij mensen met een kleine beurs.

- Eerlijk bankieren
door mijn bankrekening bij de ASN-bank te gebruiken.


© www.mijn-eigen-website.nl